LUMBAGO(ISHIAS, ZAPALENIE KORZONKÓW, RWA KULSZOWA)