GoldMAX® - magnetyczny eliminator kamienia

GoldMAX

-  magnetyczny eliminator kamienia

 

 

 

 

 

 

 

W cenie detalicznej - 666 zl

W cenie klubowej    - 501 zł

 

Najniższa cena w Internecie! Kurier w 24 h u Ciebie.

 


GoldMAX® CaliVita -  magnetyczny eliminator kamienia, oparty na Neodymie.  Stanowi przyjazne dla środowiska energooszczędne rozwiązanie problemów spowodowanych osadzaniem się kamienia.

 

Przy zakupie urządzenia Aquarion w okresie objętym promocją - filtr wymienny Aquarion oraz magnetyczny eliminator kamienia – GoldMax – gratis.


Może być użyty zarówno w instalacjach wodociągowych, jak i mieć zastosowanie w urządzeniu do oczyszczania i jonizacji wody -  Aquarion.


GoldMAX® zastosowany wraz z urządzeniem Aquarion ma korzystny wpływ na amortyzację urządzenia oraz sprawi, że smak wody będzie jeszcze lepszy.

Jeśli urządzenie GoldMAX® zamontujemy na instalacji wodociągowej, urządzenia sanitarne staną się wolne od kamienia, a skuteczność bojlerów, pralek i zmywarek może wzrosnąć.

W trakcie działania magnetyzera GoldMAX® następuje zmiana w strukturze krystalicznej i ładunkach  zawartych w wodzie minerałów, tak że nie są one zdolne do przylegania.

Co więcej, powstały wcześniej osad ulega usunięciu. W ten sposób można zapobiegać tworzeniu się osadów sprzyjających rozwojowi grzybów, bakterii i innych mikroorganizmów.

Umieść równolegle dwa magnesy wokół białego elastycznego przewodu dopływu wody do urządzenia Aquarion lub wokół kranu głównego (magnesy będą się odpychały) i przymocuj je elastycznymi zapinkami. Zaleca się wcześniejsze umocowanie elastycznych zapinek wokół przewodu, gdyż ułatwi to montaż magnesów.

W przypadku umieszczenia magnesów na przewodzie dopływu wody do urządzenia Aquarion lub na instalacji wodociągowej wystarczy jedno urządzenie GoldMAX® - przy założeniu, że średni miesięczny przepływ wody wyniesie do 50 m3, dla rur o wewnętrznej średnicy 2 cale (materiał niemagnetyczny) lub rur o wewnętrznej średnicy 1 cal (rury stalowe).

W przypadku większej średnicy rur, większego średniego miesięcznego przepływu wody lub wody bardzo twardej, należy użyć więcej niż jeden magnetyzer GoldMAX®.
Może być użyty zarówno w instalacjach wodociągowych, jak i mieć zastosowanie w urządzeniu do oczyszczania i jonizacji wody -  Aquarion.


6 powodów, dla których warto sięgnąć po magnetyczny eliminator kamienia GoldMax CaliVita®:

 

  • Bazując już na 20. letnich doświadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.
  • Gwarantujemy 100% jakość naszych produktów.
  • Produkty spełniają wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej.
  • To przyjazne dla środowiska, energooszczędne rozwiązanie problemów spowodowanych osadzaniem się kamienia.
  • Może zwiększać skuteczność bojlerów, pralek i zmywarek.
  • Zastosowany wraz z urządzeniem Aquarion ma korzystny wpływ na amortyzację urządzenia oraz sprawi, że smak wody będzie jeszcze lepszy.

 

 

Ostrzeżenie!
Produkt zawiera silny magnes. Należy przechowywać go z dala od rozruszników serca, telewizorów, monitorów, przyrządów pomiarowych i wszelkich magnetycznych nośników danych. Trzymanie magnesów blisko takich urządzeń może spowodować ich uszkodzenie, zniszczenie a także obrażenie ciała.

Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci!

 

 

 

GoldMAX®

 

 

 

 

Magnetic descaler

 

 

The base material of GoldMAX® magnetic limescale remover is neodymium, the strongest known magnetic substance. During the magnetic treatment the crystal structure and charge of the minerals change so the magnet prevents their setting; what is more, previously accumulated deposits can also be dissolved and removed from the systems. This way you can use natural energy, without the necessity of using aggressive chemicals, to prevent the formation of limescale deposits in the water pipes, which would provide a habitat for fungi, bacteria and other microorganisms.

 

 

 

To Whom?


  • To be used with Aquarion water filtering device, placed on the intake water pipe of the device, in order to prevent limescale deposits,
  • fixed on the main water pipe, it can make the water system limescale-free; the water heater, washing and dishwashing machines can become more efficient so the washed dishes will be cleaner and the clothes will be whiter.

 

 

 

Did you know?

 

how limescale is formed? When rain falls, the soft water is filtered through the soil. Getting through the layers of the soil, the water becomes richer in minerals, including calcium and magnesium-carbonate. A large part of tap water gets into the water pipes from bored wells, following cleaning, and this is how limescale finds its way into our homes.

 

 

 

Retail price 143.64 €

Club price 108.00 €

Product Code CE0026

 

 

 

Warning!

The product contains a powerful magnet. Keep it away from pacemakers, TV sets, monitors, laptops, measuring instruments and all devices containing magnetic media (mobile phones, cameras). Hold the magnets firmly as they may cause injuries or get damaged if they snap together. Keep it away from children.